بیش از 600 عنوان مقاله با موضوع “نوروز” در نورمگز

مدیر بخش ارتباطات و تبلیغات مرکز نور در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری«حوزه» اظهارداشت: این تعداد مقاله با هدف تببین و شناساندن نوروز باستانی ایرانیان همچنین، تسهیل در امر پژوهش و تحقیق محققان تاریخ ایران اسلامی تهیه و در فضای مجازی عرضه شده است.

غلامرضا رحمانی، ” با اشاره به برخی از عناوین مقالات موجود در پایگاه، ادامه داد: “بررسی و معرفی «حاجی فیروز» و نگاهی تطبیقی به نمایشگر آن از منظر و دیدگاه پرفرمنس”، “عید نوروز و مدیران فرهنگی”، “عید نوروز عامل هم گرایی در رابط کشورها”، ” عید نوروز و صبغه های اسلامی آن”، ” عید نوروز”  از جمله این عناوین می باشد.

وی اظهارداشت: ” نوروز و خاستگاه پیش از تاریخ آن”، “جغرافیای نوروز”، “نوروز از دیدگاه اسلام”، “عوامل پایداری نوروز در عصر اسلامی”، “بازتاب نوروز در شعر عربی در دوره عباسی”، “نوروز در فرهنگ ایرانی”، “نوروز و نوروزنامه”، “همه روزگار تو نوروز باد”، “جستاری در پیدایش نوروز”، “آیین های نوروزی”، “نوروز و آیین ها” از جمله دیگرعناوین موجود در این پایگاه تخصصی است.

رحمانی بیان داشت: علاقه مندان می توانند مقالاتی دیگری از جمله؛ “نوروز در خرد ایرانیان”، “نوروز هنر ایران”، “نوروز در کشورهای فارسی زبان”، “و چنین شد که نوروز نوروز شد”، “نوروز در هزار توی تاریخ” و… را در نخستین پایگاه مجلات تخصصی کشور مورد مطالعه قرار دهند.

وی گفت: علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت www.noormags.com و درج کلمه نوروز در قسمت جستجوی پایگاه به همه مقالات دسترسی داشته باشند.

لازم به ذکر است، پایگاه مجلات تخصصی نور مهرماه ۱۳۸۴ بطور مستقل با جدا شدن از پایگاه حوزه کار خود را با برنامه ای مدون تر آغاز کرد.

علاقه مندان می توانند برای دسترسی به مقالات ذکر شده به نشانی اینترنتی ذیل مراجعه کنند؛

http://www.noormags.ir/view/fa/search?q=&and=&or=¬e=&exact=%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2&fields=title&pn=1&s=score%20desc&ps=10&origin=start-advance

یک دیدگاه