نمایه همایش ها در نورمگز

از مدتی پیش نومگز پشتیبانی از نمایه همایش ها را آغاز نمود و تا کنون 102 عنوان همایش را نمایه نموده است.

به زودی امکان اطلاع رسانی همایش های پیش رو و برگزار نشده نیز به نورمگز افروده خواهد شد.

 

صاحبان همایش های برگزار شده می توانند با کلیک بر آیکون درخواست نمایه، اطلاعات همایش مورد نظر خود را در فرم نمایه نشریه و همایش وارد نمایند.

 

عموم محققین و کاربران نورمگز نیز می توانند از همین راه، نمایه و افزودن مقالات همایش های مورد نظر خود را به  نورمگز پیشنهاد دهند.

 

 

یک دیدگاه