آشنایی با بزرگترین بانک مقالات علوم اسلامی و انسانی (قسمت اول)

معرفی پایگاه مجلات تخصصی نور در گفتگویی صمیمانه با حجت الاسلام «مهدی امینی مقدم» مدر پایگاه (قسمت اول)

*به عنوان اولین سؤال وجه تسمیه و نامگذاری این پایگاه اسلامی به «نور مگز» چیست؟ آیا ترکیب دو کلمه انگلیسی و عربی تحت این عنوان از نظر ادبی صحیح است؟

از آنجایی که محصولات تولیدی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم ااینسلامی مانند نورالجنان، نورالفقاهه و… معمولا همراه با پسوند «نور» می باشد لذا از تلفیق واژه «نور» و واژه انگلیسی «مگزین» استفاده شد و در نهایت عنوان «نورمگز» برای این پایگاه جعل شد. البته سایت های مشابه دیگری مانند مگ ایران نیز از این روش برای نام گذاری استفاده کرده است.

*اولین باری که وارد سایت می شوید عبارت «بزرگترین بانک اطلاعات علوم انسانی و اسلامی» جلب توجه می کند، آیا این عنوان واقعا بر این پایگاه صدق می کند، یا این که پایگاه مشابه دیگری هم به این گستره وجود دارد؟

اگر بخواهیم نگاه واقع بینانه ای به این مسئله داشته باشیم این عنوان بر پایگاه نور مگز صدق می کند، چرا که تمرکز کاری این مرکز در حوزه علوم اسلامی و انسانی است و مجلاتی که جمع آوری شده است چه از لحاظ قدمت و چه از لحاظ موضوعی مجلاتی هستند که در این حیطه ورود داشته اند البته در عرصه علوم انسانی پایگاه های مشابه دیگری نیز وجود دارد که دربردارنده مقالات و مجلات حوزه علوم انسانی هستند اما تمرکز ایشان تنها بر علوم انسانی و اسلامی نیست بلکه در حوزه های دیگری مانند علوم فنی، پزشکی و… نیز وارد شده اند. در حال حاضر حدود 1000 عنوان مجله علوم اسلامی و انسانی در این پایگاه ثبت شده است و این حجم مجلات در پایگاه مگ ایران یا پایگاه های مشابه فارسی زبان یافت نمی شود و می توانیم ادعا کنیم بانک مقالات نور مگز در حوزه زبان فارسی بزرگترین بانک مقالات در حوزه علوم اسلامی و انسانی است.

*آیا مشابه این سایت در کشورهای عربی وجود دارد؟

کشورهای عربی در این سطح و به این اندازه وارد این عرصه نشده اند معمولا دانشگاه ها یا مراکز پژوهشی آنها مجلاتی که خودشان منتشر کرده اند را در اختیار کاربران خود قرار می دهند. اما این که بخواهند به صورت متمرکز یک سایت عربی ارائه کننده تمام مجلات بروز و دانشگاهی در زمینه علوم انسانی و اسلامی وارد شده باشد را سراغ نداریم.

یک دیدگاه