Tag: مقالات نورمگز

ارائه 894 هزار مقاله در پایگاه نورمگز

رئیس مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی گفت: هزار و 400 عنوان نشریه در این پایگاه بارگذاری شده است و همچنین 894 هزار مقاله نیز برای پژوهشگران قابل دسترسی است که 230 هزار پدید آورنده آن را به تحریر در آوردند.